Viniční tratě ZK, historie a aktuální stav

ZK v roce 2003 nechal zpracovat a následně zpřístupnil kategorizaci viničních tratí ZK formou mapové aplikace. Informace o vinicích, viničních tratích jsou součástí veřejného registru půdy. ZK na jaře roku 2014 ukončil provoz mapové aplikace viniční tratě

Vedením Registru vinic je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský podle podmínek stanovených zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a prováděcími vyhláškami č. 323/2004 Sb. a č. 324/2004 Sb.

Informace o registru vinic
Mapová aplikace, kde jsou viniční tratě veřejně dostupné
Příručka k aplikaci LPIS
Návod pro přihlášené uživatele registru vinic

Aktuální informace z životního prostředí ZK